Walczymy na wszystkich frontach o przetrwanie Warsztatów Terapii Zajęciowej i o godne życie!!!