Logo_New

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką organizacyjną stwarzającą możliwości  udziału osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń i Mikołajki Pomorskie w rehabilitacji  zawodowej oraz  społecznej poprzez terapię zajęciową. Zadaniem Warsztatu jest nauka podstawowych sprawności zawodowych w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz dotyczących życia codziennego, a także nauka współżycia w grupie.

Warsztat jest miejscem, w którym przebywa 25 uczestników, którzy posiadają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ze wskazaniem na terapię zajęciową.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu został utworzony 28 grudnia 2015 roku.

Jest drugim Warsztatem  w Powiecie Sztumskim prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie.

wtz1

W Dzierzgońskim Warsztacie funkcjonuje 5 pracowni terapeutycznych, pracownia rehabilitacji ruchowej oraz gabinet psychologa:

 • Pracownia życia codziennego, w której Instruktorem terapii zajęciowej jest Pani Emilia
 • Pracownia Arteterapii, w której Instruktorem terapii zajęciowej jest Pani Alicja. Pracownia do 31. 12. 2020 r. funkcjonowała pod nazwą Pracownia Papieru Czerpanego
 • Pracownia gospodarczo-techniczna, w której Instruktorem terapii zajęciowej jest Pani Joanna
 • Pracownia Rękodzieła, w której Instruktorem terapii zajęciowej jest Pani Beata
 • Pracownia Plastyczna, w której Instruktorem terapii  zajęciowej jest Pani Natalia.
 • Pracownia rehabilitacji ruchowej, w której rehabilitantem jest Pan Paweł.
 • Gabinet psychologa, w którym psychologiem jest pani Paulina.

Zakładane przez nas efekty w prowadzonej terapii uczestników, to min.:

 • Nauka czynności niezbędnych do wykonywania pracy, w tym nauka konkretnych zajęć,
 • Nauka wykonywania różnych prac  o walorach użytkowych ,a także materialnych
 • Umiejętność współżycia  z innymi ludźmi – poprawa komunikacji interpersonalnej,
 • Wzrost sprawności organizmu,
 • Osiągnięcie jak najwyższego poziomu samodzielności, zaradności osobistej,
 • Wzrost poczucie własnej wartości,
 • Obniżanie napięć psychicznych,
 • Wypracowanie cech pracowniczych tj.: samodzielność, dyscyplina, punktualność, odpowiedzialność.