Podziękowanie Panu Andrzejowi Borzymowi

Podziękowanie dla Stowarzyszenia "Sercem dla Ludzi"