Zdrowie psychiczne jest bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania każdego człowieka,                             dlatego należy o nie dbać każdego dnia.

W gabinecie psychologa uczestnikom, rodzicom / opiekunom prawnym, jak również kadrze terapeutycznej, udzielane jest wsparcie psychologiczne przez psychologa WTZ. Zajęcia mają formę zajęć indywidualnych oraz grupowych, podczas których poprzez formy i metody psychologiczne rozwijane są różne kompetencje.

Podczas zajęć indywidualnych przepracowywane są tematy intymne, trudne, problematyczne jak:

 • umiejętności rozpoznawania i skalowania emocji w zależności od sytuacji;

 • umiejętności radzenia sobie z porażką;

 • lepsze zrozumienie siebie;

 • adekwatne poczucie własnej wartości;

 • konstruktywne wyrażanie swoich emocji;

 • motywację do pracy;

 • twórcze wykorzystanie swoich zasobów.

Na zajęciach grupowych z uczestnikami poszczególnych pracowni lub z całą społecznością warsztatową rozwijane są:

 • umiejętności pracy w zespole oraz rozwiązywania problemów i konfliktów grupowych;

 • postawa tolerancji dla różnic poglądów oraz szacunku dla innych ludzi i dla własnej osoby;

 • umiejętności słuchania innych;

 • techniki komunikacji interpersonalnej
 • lepsze poznanie siebie oraz innych uczestników;

 • konstruktywna asertywność;

 • umiejętności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji.