Przyłączamy się do ogólnopolskiego protestu dotyczącego finansowania warsztatów terapii zajęciowej w naszym kraju.