W naszej pracowni uczestnicy uczą się gospodarności na co dzień

W pracowni gospodarczo-technicznej uczestnicy pod okiem terapeuty poznają obsługę podstawowych narzędzi technicznych oraz gospodarczych min: wykonują proste prace porządkowe w budynku jak i przed budynkiem. Posługują się mopem, grabiami, miotłą, odkurzaczem a także bardziej wymagającym sprzętem min; piłą ręczną, młotkiem, śrubokrętami, wiertarką, używają maszyny tnącej do styropianu, wypalarki do drewna, szlifierki, plotera laserowego. Znają zasady BHP i p/poż dotyczące wykonywania pracy w sposób bezpieczny. Uczą się obsługi elektronarzędzi. Zdobywają i kształtują sprawność psychofizyczną, motoryczną, interpersonalną oraz rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności. Zadania jakie mają do wykonania przygotowują ich do udziału w nieodpłatnych praktykach zawodowych jak również w przyszłości do podjęcia pracy zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy. Celem pracowni gospodarczo-technicznej jest osiągnięcie przez uczestników jak najwyższego poziomu samodzielności i zaradności osobistej w codziennym życiu oraz podjęcie zatrudnienia.