W naszej pracowni uczestnicy uczą się gospodarności na co dzień.

Zajęcia terapeutyczne w naszej pracowni polegają na poznaniu przez podopiecznych różnych technik pracy z papierowikliną i drewnem, zapoznaniu z narzędziami do obróbki drewna,  opanowaniu prostych operacji technicznych, poznaniu właściwości różnych materiałów, projektowaniu  wzorów  prac.

Dla innych pracowni wykonujemy proste prace przygotowawcze i konserwatorskie. Podopieczni  wykonują również  prace porządkowe na terenie placówki

W pracowni gospodarczo-technicznej staramy się, aby nasi uczestnicy umieli odnaleźć się we współczesnym świecie.