Kto może zostać uczestnikiem Warsztatu?

Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba, która posiada aktualne orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności : znacznym lub umiarkowanym.

W orzeczeniu powinno być zawarte wskazanie do terapii zajęciowej.