Dokumenty, które należy złożyć o przyjęcie na Warsztat.

Konieczne jest złożenie:

Podanie do kierownika WTZ

Podania skierowanego do kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej z prośbą o przyjęcie na Warsztat lub druku zgłoszenia kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności

Kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności / oryginał orzeczenia przedstawić należy do wglądu.

Osoby niepełnosprawne chcące zostać uczestnikami Warsztatu mogą złożyć w/w dokumenty w siedzibie placówki w Dzierzgoniu przy ul. Traugutta 13 w godz. od 7.00 do 15.00.

Wszelkie druki do pobrania w Warsztacie.