Prezes Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu ogłasza nabór uzupełniający na wolne stanowiska:

  1. Pracownik socjalny
  2. Terapeuta zajęciowy

w ramach realizowanego projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych”.

Dokumenty aplikacyjne na w/w stanowiska należy składać osobiście w siedzibie Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu, ul. Słowackiego 3/4 lub w siedzibie Partnera – Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu, ul. Traugutta 13, 82-440 Dzierzgoń do dnia 29.05.2023 do godziny 12:00.

Komunikat Prezesa Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu: Ogłoszenie o naborze.