Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń oraz Nadwiślańską Fundacją Rozwoju prowadzi projekt „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych” Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.3. Infrastruktura Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Aktualnie prowadzone są prace remontowo-budowlane, polegające na przebudowie budynku, w celu dostosowania go do potrzeb projektowych. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna, sanitarna, wodociągowa i centralnego ogrzewania. Obiekt zostanie docieplony, zyska nową elewację, a także nowe okna i drzwi. Będzie też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawności.

____________________________________________________________________________

Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych
Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.3. Infrastruktura Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020