Otwarcie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach

W dniu 22 września 2023 roku odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach w ramach projektu „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych” Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.3. Infrastruktura Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 powstałego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Zabytkowy pałac…

Remont budynku modernizowanego pod Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń oraz Nadwiślańską Fundacją Rozwoju prowadzi projekt „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych” Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.3. Infrastruktura Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Aktualnie prowadzone są prace remontowo-budowlane, polegające na przebudowie budynku, w…

Remont zabytkowego pałacu w Blunakach i stworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń oraz Nadwiślańską Fundacją Rozwoju pozyskało 5,5 miliona złotych na projekt „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych” Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.3. Infrastruktura Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 89 % wartości całej…