Dokumenty, które należy złożyć o przyjęcie na Warsztat

Konieczne jest złożenie:

Podanie do kierownika WTZ

Podania skierowanego do kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej z prośbą o przyjęcie na Warsztat.

Orzeczenie o niepełnosprawności

Kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności / oryginał orzeczenia przedstawić należy do wglądu.

Osoby niepełnosprawne, chcące zostać uczestnikami Warsztatu, mogą złożyć w/w dokumenty w siedzibie placówki w Koniecwałdzie (Koniecwałd 1) w godzinach od 8:00 do 14:00.

Kto może zostać uczestnikiem Warsztatu?

Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej może zostać osoba, która posiada aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W orzeczeniu powinno być zawarte wskazanie do terapii zajęciowej.