Polska mój kraj - Stolica Polski Warszawa

Umowa nr 15/UM/ROPS/ZZ/PFRON/18

Data realizacji: 05.06.2018 – 30.09.2018

Ukazanie piękna naszej stolicy osobom niepełnosprawnym, w tym zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik.

Flora i fauna ogrodu zoologicznego w Gdańsku

Umowa nr EK.524/2/2018

Data realizacji: 25.06.2018

Poznanie flory i fauny ogrodu zoologicznego oraz różnorodności zwierząt z całego świata.

Piknik historyczny - Odkrywamy tajemnice średniowiecznego Sztumu

Umowa nr RR.III.526.1.1.23.2017

Data realizacji: 24.05.2017 – 30.09.2017

Spotkanie z historią przybliżającą piękno naszej „małej ojczyzny” osobom niepełnosprawnym, jak również mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum.

Polska mój kraj - Kazimierz Dolny i okolice

Umowa nr 76/UM/ROPS/ZZ/PFRON/17

Data realizacji: 21.08.2017 – 25.08.2017

Poznanie piękna naszego kraju, doświadczenie nowych doznań estetycznych i kulturalnych, wynikających z turystyki i rekreacji.

Poznajemy nasz kraj - Kraków

Umowa nr EK.524/6/2017

Data realizacji: 31.05.2017 – 03.06.2017

Pokazanie osobom niepełnosprawnym miasta Krakowa jako kolebki historycznej naszego kraju, dawnej siedziby Królów Polskich.

Polska mój kraj - Pieniny

Umowa nr 71/UM/ROPS/ZZ/PFRON/16

Data realizacji: 07.10.2016 – 11.10.2016

Poznanie piękna naszego kraju, doświadczenie nowych doznań estetycznych i kulturalnych, wynikających z turystyki i rekreacji.

Sztuka żyje w nas

Umowa nr 67/UM/ROPS/ZZ/PFRON/15

Data realizacji: 01.09.2015 – 31.10.2015

Podniesienie poziomu uspołecznienia osób niepełnosprawnych, komunikacji werbalnej oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Doświadczenie nowych doznań estetycznych, wzbogacenie słownictwa oraz osobowości osoby niepełnosprawnej.

Polska mój kraj - Ziemia Chełmińska - Warmia-Mazury

Umowa nr 34/UM/ROPS/ZZ/PFRON/2015

Data realizacji: 10.08.2015 – 31.08.2015

Poznanie piękna naszego kraju, doświadczenie nowych doznań estetycznych i kulturalnych, wynikających z turystyki i rekreacji.

Spotkanie ze sztuką

Umowa nr 55/UM/ROPS/ZZ/PFRON/2012

Data realizacji: 01-10.2012 – 09.11.2012

Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie udziału w szeroko rozumianej kulturze i integracji z osobami zdrowymi.

Równi w sporcie

Integracyjna, regionalna Spartakiada Rekreacyjno-Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowych

Okres realizacji: 2006-2013

Rozwijanie aktywności sportowej, budowanie poczucia współzawodnictwa, przynależności do grupy oraz integracja z innymi organizacjami i osobami zdrowymi.