PREZES

Halina Gierała

WICEPREZES

Małgorzata Makowska

SKARBNIK

Teresa Zgubińska

SEKRETARZ

Katarzyna Białkowska

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Wanda Grabowska

Agata Mocny

Danuta Wójcik